Co je to MBA?

Master Business Administration, krátce MBA, je studium, díky kterému získáte zkušenosti a zlepšíte dovednosti v oblasti managementu.

MBA je považováno za profesní studium a po jeho absolvování je udělován neakademický titul s označením MBA. 

Pro koho je MBA vhodné?

MBA program je vhodným profesním vzděláním pro všechny podnikatele,
majitele firem, manažery na jakékoliv úrovni a pro ostatní řídící pracovníky.

Proč studovat MBA?

Dnešní doba je natolik rychlá, že vystudovat vysokou školu rozhodně nestačí. Může se stát, že obor, který studujeme, jej již mnohem dál než to, co probíráme ve škole. A to mluvíme pouze o odborných věcech. Pak je tady celá škála otázek kolem řízení, financí a personalistiky. Ať studujeme jakýkoliv obor, je pravděpodobné, že se pro nás nakonec stanou nezbytnými manažerské znalosti. Využijeme je nejen ve středním či vyšším managementu, ale i jako podnikatelé. Proto je dnes nezbytností získat dovednosti i v této oblasti. Ideální je rozšířit si vzdělání a vystudovat MBA.

Říkáte si, že se příští školní rok možná přihlásíte? Nemusíte vůbec čekat.

Moderní MBA studium lze zahájit kdykoliv. A nabízí i další benefity.

Časová nenáročnost

Studium MBA programu on-line je maximálně časově flexibilní. Můžete studovat odkudkoliv a plnit své studijní povinnosti kdy chcete. Studium lze proto absolvovat bez problému také při zaměstnání.

Moderní on-line systém

Celá výuka probíhá v moderním on-line výukovém systému, kde naleznete svůj účet, jednotlivé moduly a studijní materiály k ním. Postupové práce se odevzdávají on-line, takže celé studium plně distanční.

Mezinárodní MBA titul

Po úspěšném zakončení studia Vám je vystaven mezinárodní MBA diplom, který Vás opravňuje využívat titul MBA, psaný za jménem. Diplom je vydáván v českém i anglickém jazyce.

Studujte levněji díky stipendiu!

Možnost přihlášení do stipendijního programu! Studujte MBA on-line na 🍁 CIBE.cz

Jak probíhá studium MBA?

 • On-line studium

  Celé studium probíhá 100% on-line

  On-line výuka studia na 🍁 CIBE probíhá přes přehledný výukový systém ke kterému má přistup každý student z celého světa. Můžete studovat odkudkoliv a začít můžete v průběhu celého roku.

 • 9 modulů

  Studium je rozděleno na 9 částí

  MBA program obsahuje celkem 9 modulů. Ty jsou rozděleny do 2 bloků studia. V prvním bloku studia jsou 4 moduly a v druhém bloku 5 modulů. Jednotlivé moduly jsou zakončeny písemnou tzv. postupovou prací.

 • Titul MBA

  Získání MBA titulu

  Po úspěšném dokončení programu je vystaven (a doručen) prestižní titul MBA v českém a anglickém jazyce. Pro mezinárodní uznání bude vystaven i podrobný dodatek ke studiu v českém i anglickém jazyce.

Co je obsahem MBA studia?

Studium je rozděleno na těchto 9 částí (modulů):

V tomto modulu se pojednává o pojmech:
● Výkaz rozvahy
● Hospodářský výsledek podniku
● Výkaz cash flow
● Řízení likvidity a cash-flow
● Investiční rozhodování
● Strategické manažerské účetnictví
● Systém finančního plánování

Modul pojednává o základních pojmech a postupech projektového managementu a jejich aplikace do reálného řízení firmy. Vymezuje se nejen pojem projektového managementu, ale jsou také upřesněny konkrétní požadavky, kterou s sebou přináší pozice projektového manažera. Je pracováno s aktuálními informacemi a platnými normami, které se uplatňují nejen v naší zemi, ale také celosvětově.

Cílem tohoto modulu je seznámit studenty se samotnou podstatou marketingu. Je třeba si uvědomit, že marketing není jen marketingová komunikace, ale také strategický způsob, jak řídit firmu, produkty i služby. Uvádí se různé pojmy v rámci marketingové komunikace, které jsou pro studenty východiskem k vlastnímu zamyšlení nad tím, jak je možné tyto poznatky uplatnit v praxi.
Zastavujeme se také u tématu Public Relations, které hraje v dnešním světě stále výraznější roli.

Cílem tohoto modulu je nabídnout přehled základních pojmů v oblasti obchodního práva. Věnujeme se právní úpravě podmínek a forem podnikání u jednotlivých subjektů.
Představujeme si jednotlivé formy obchodních společností, vysvětlujeme proces jejich vzniku i zániku. Po absolvování tohoto modulu jste schopni aplikovat v praxi získané informace, které jsou nezbytné pro správný výběr právní formy podnikání. Jste schopni vysvětlit základní pojmy, které se k podnikání vážou, a dokážete je uvést do praxe.

Modul v sobě obsahuje pohled na problematiku globálního a mezinárodního obchodu. Určují se nejen základní pojmy, ale také ekonomické a strategické aspekty, které jsou zásadní pro úspěšné podnikání v rámci mezinárodního obchodu. Budeme se zaměřovat na analýzu prostředí mezinárodního obchodu, na specifika jednotlivých odlišností v rámci zemí. Studentům bude umožněno pochopit makroekonomické a mikroekonomické otázky v rámci globálního obchodu.

Dochází k definici nákupního chování klienta. Pojednává se o chování, kterým se spotřebitel projevuje v rámci svého hledání, nákupu, užívání a hodnocení produktů a služeb, od kterých očekává uspokojení svých potřeb. Nákupní chování je zaměřeno na individuální rozhodování jednotlivých klientů v rámci vynaložení vlastních zdrojů, kterými mohou být čas, peníze, nebo úsilí. Nahlížíme na problematiku uceleně a přemýšlíme proč, co, kde, kdy a jak často zákazník nakupuje. Jak daný produkt nebo službu používá, a také jak svůj nákup dále hodnotí. Zamýšlíme se nad tím, co hraje roli ve volbě zákazníka, aby daný produkt nebo službu nakoupil znovu.

Cílem modulu je uvědomit si vstupy, které jsou potřebné pro smysluplné předání srozumitelné a jasné informace. Pozornost bude věnována také efektivní komunikaci a konkrétním praktickým tipům a trikům v rámci prezentačních dovedností.

Nejčastější dotazy o MBA programu

Jak probíhá studium MBA?

Studium probíhá komletně on-line a v českém jazyce (s akceptací slovenštiny). Studium je rozděleno na jednotlivé oblasti (moduly). U programu MBA je 9 modulů. Každý modul je zakončen postupovou prací, kterou je možné nahradit případovou studií k danému tématu.

Kdo může MBA studovat?

Pro přijetí do studia programu MBA je potřeba mít ukončené vysokoškolské vzdělání na bakalářské úrovni (Bc., BBA). V případě, že nemáte vysokoškolské vzdělání je možné doložit Čestné prohlášení o praxi. Ke studiu jsou uchazeči o studium přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Je studium časově náročné?

Vzhledem k on-line výuce a on-line přístupu do studentské sekce můžete studovat kdykoliv a odkudkoliv. Doba studia záleží v první řadě na Vašich časových možnostech. Průměrná doba studia u programu MBA je 9 měsíců.

Platím za studijní materiály?

Veškeré studijní materiály jsou v elektronické podobě v našem moderním e-learningovém studentském systému. Ve studentské sekci najdete veškeré aktuální informace o studiu, slouží k rychlé komunikaci s lektory a se studijním oddělením. Slouží také k odevzdávání písemných prací.

Jak je studium zakončeno?

Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce. Po úspěšné obhajobě písemné práce Vám bude vystaven titul MBA & diplom v českém a anglickém jazyce.

Jedná se o akreditované studium?

Ukazatelem kvalitního profesního studia je jeho akreditace. Pyšníme se mezinárodní akreditací EAOBS a jsme členem asociace IASBE. Každý rok je nutné projít přísným akreditačním procesem.